Descriere

Proiectul „FIA – Fii Antreprenor Acasă. Investește în viitorul tău!” urmărește încurajarea spiritului antreprenorial și generarea unui număr crescut de afaceri în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate din România.

OBIECTIVE:
Creșterea gradului de informare şi conștientizarea a cel puțin 10.000 de români din diaspora, privind oportunitățile în domeniul antreprenoriatului, prin intermediul susținerii unei Campanii specifice (online şi offline) timp de 12 luni;

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 220 români din diasporă, prin furnizarea unui program de formare de tip e-learning, cu o durată de min. 40 de ore;

Încurajarea inițiativelor antreprenoriale prin facilitarea de stimulente şi servicii de asistenta, în vederea înființării a 22 de afaceri şi creării a cel puțin 44 noi locuri de muncă.

ACTIVITĂȚI:

  • Formare antreprenorială = etapa I (durată 12 luni)
  • Implementarea planurilor de afaceri  = etapa II (durată 18 luni)
  • Monitorizarea afacerilor create = etapa III (durată 6 luni)
  • Antreprenoriatul între inovare socială şi dezvoltare durabilă (36 luni)
  • Managementul proiectului (36 luni).

REZULTATE:

  • 220 de participanți la cursurile de competențe antreprenoriale;
  • 220 de planuri de afaceri;
  • 22 de planuri de afaceri câștigătoare de subvenții;
  • 22 de beneficiari care primesc max. 40.000 euro;
  • 44 de locuri de muncă create.

Valoarea proiectului = valoare totală eligibilă = 7.604.028,54 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă (din FSE/ILMT + buget naţional) = 7.496.945,79 lei.

Durata de implementare a proiectului: 19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020 (36 de luni).

Acoperirea proiectului: regiunile mai puţin dezvoltate (Nord Vest, Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Sud Vest Oltenia).

Proiect co-finanțat din Fondul Social European. Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul tematic 8: „Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”.
Obiectiv specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.