Antreprenoriat și egalitate de șanse și tratament. Promovarea egalității dintre femei și bărbați

INFORMARE ȘI COMUNICARE EQUAL

Studiați legislația privind egalitatea de șanse și tratament pentru a evita acțiunile de discriminare.

Informați personalul despre regulile privind riscul de mobbing și hărțuire sexuală la locul de muncă.

Asigurați-vă de cunoașterea și aplicarea normelor privind angajarea persoanelor cu dizabilități (ponderi, unități protejate etc.).

Identificați normele privind asigurarea accesibilității pentru persoane cu handicap și luați-le în calcul în dezvoltarea afacerii (rampe de acces în clădire sau pe scări, adaptarea spațiului pietonal, lifturi de acces, rampe de acces în mijloace auto, toalete speciale pentru clienți cu dizabilități, tastatura sau ecrane mai mari pentru persoane care au deficiențe de vedere etc.).

Nu afișați mesaje discriminatorii (de genul, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții).

Informațiile adresate clienților trebuie să fie, de asemenea, accesibile persoanelor cu dizabilități (pictograme, mesaje auditive sau in limbaj Braille, interpret mimico-gestual, dacă e cazul).

EVALUARE  EQUAL

Identificați grupurile vulnerabile și gândiți în ce măsură afacerea pe care o propuneți nu induce diferențe între diverse categorii de persoane în funcție de etnie, rasă, sex, limbă, orientare sexuală, boală, religie sau un alt criteriu semnificativ.

Evaluați dacă există o structură echilibrată între femei și bărbați, dar și pe grupe de vârstă, în funcție de situație.

Evaluați dacă este asigurată accesibilitatea pentru persoanele cu handicap în afacerea dumneavoastră.

Verificați dacă în procedurile de angajare, evaluare, remunerare, promovare sau concediere există criterii care ar putea fi interpretate drept discriminatorii.

Identificați dacă există mecanisme de comunicare astfel încât cazurile de mobbing sau hărțuire sexuală să vă fie aduse la cunoștință.

ACȚIUNE EQUAL

Adoptați în filosofia companiei și o declarație de principii privind respectarea și promovarea egalității  de tratament pentru clienți și angajați în cadrul afacerii pe care o conduceți.

Introduceți în regulamentul intern al companiei toate regulile ce se cer respectate pentru ca relațiile dintre angajați să nu fie tulburate de comportamente discriminatorii sau agresive.

Promovați adaptarea rezonabilă prin asumarea ajustărilor necesare nedisproporționate pentru a permite persoanelor cu dizabilități să fie pe deplin integrate la locul de muncă.

Dacă e cazul, încurajați munca la distanță în afacerea dumneavoastră și încurajați angajarea de persoane cu dizabilități. Experiența arată că sunt mult mai motivate în a performa și în cadrul unui program flexibil.

Nu promovați discriminarea de gen în angajarea sau promovarea personalului, pornind de la ideea că unele activități pot fi desfășurate numai de către bărbați sau numai de femei.

Respectați dreptul la concediul de îngrijire a copilului, chiar dacă e vorba de un bărbat. Legea le conferă acest drept.

Nu discriminați în raport de vârstă pe ideea că cei mai în vârstă nu mai au energia necesară pentru a lucra. Experiența lor poate fi un bun câștigat pentru afacerea voastră.

Promovați incluziunea socială și toleranța ca valori cheie ale culturii organizaționale prin mesaje scurte care promovează egalitatea de șanse și tratament.

COOPERARE EQUAL

Solicitați sprijinul organizațiilor care reprezintă grupuri vulnerabile (femei, romi, persoane cu dizabilități etc.) pentru a nu discrimina și a promova mai bine egalitatea de șanse și de tratament.

Informațiile diseminate  trebuie să fie difuzate și la organizațiile și asociațiile care reprezintă interesele diverselor categorii de persoane.

RESUSE UMANE EQUAL

Introduceți în formarea personalului un modul privind egalitatea, diversitatea și non discriminarea.

Evaluați periodic atitudinea clienților și a angajaților privind respectarea egalității de șanse și tratament.

RECOMANDĂRI EQUAL

La angajare nu evaluați și nu întrebați femeile despre starea de graviditate, despre intenția de a avea copii, despre meseriile sau posturile ocupate sau despre disponibilitatea de a lucra peste program.

Refuzați sexismul, respectând remunerarea și dreptul la promovare în funcție de performanță și calificare, nu de sex.

Rezolvați imediat orice reclamație cu privire la deteriorarea mediului de lucru (mobbing) sau de hărțuire sexuală.

NU tolerați persoanele care au un comportament agresiv printre angajați sau care hărțuiesc sexual colegele sau clienții.

Sesizați organele competente (poliție, CNCD etc.) în situații de discriminare, agresiune sau hărțuire sexuală.